КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ І ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Початок кафедри фізичної та органічної хімії Донецького національного технічного університету було покладено професором Веніаміном   Скіевічем   Кримом, який викладав фізичну та аналітичну хімію в Донецькому гірничому, Донецькомe вуглехімічному і Донецькому металургійному інститутах в 1929-1934   роках. Після об'єднання в 1935   році названих вище інститутів в Донецький індустріальний інститут (ДІІ) Крим   В.С. читав курси фізичної та аналітичної хімії, будучи завідувачем кафедри хімії твердого палива та фізичної хімії ДІІ. З розвитком інституту в післявоєнні роки і його перетворенням в Донецький політехнічний інститут були організовані як самостійні підрозділи кафедра фізичної та колоїдної хімії (зав. Кафедрою доц.   Санталов   Ф.А.) і кафедра аналітичної та органічної хімії (зав. Кафедрою доц.   Бабкін   М.П.). Саме в ці роки були закладені матеріальна та методична основи навчальної роботи, підібрані кваліфіковані кадри, визначилася тематика актуальних і довгострокових наукових досліджень, склалися наукові школи та традиції, які й донині визначають професійне обличчя кафедри.

З початку п'ятидесятих років на кафедрі фізичної хімії працює (доцентом, зав. кафедрою, професором) Микола Лук'янович Ярим-Агаєв. Саме його наукові інтереси визначають тематику наукової роботи колективу кафедри останні 45 років, а його педагогічну майстерність і всеохоплюючу ерудицію сформували методологію викладання фізико-хімічних дисциплін. У 60-ті роки прийшли працювати на кафедру аналітичної та органічної хімії доценти Уварова К.О. и Мисик Д.Д. Наукові інтереси першої (розробка методів аналізу високочистих речовин) та другого (дослідження в області синтезу речовин для безсрібного запису інформації) визначають всі наступні роки науково-дослідну тематику, а їх педагогічний досвід - навчально-методичну роботу кафедри з аналітичної хімії та органічної хімії, відповідно.

У теперішньому її вигляді загальноосвітня кафедра фізичної та органічної хімії Донецького національного технічного університету була організована в 1980   році після чергових внутріінстітутскіх перетворень на базі двох, згадуваних вище, кафедр: кафедри фізичної та колоїдної хімії та кафедри аналітичної та органічної хімії. Колишні структура і традиції визначають характер поточної навчально-методичної та наукової роботи кафедри в її трьох іпостасях: фізична та колоїдна хімія, аналітична хімія, органічна хімія.

Кафедра проводить заняття зі студентами з фізичної, колоїдної, органічної, аналітичної хімії та інших хімічних дисциплін. На кафедрі навчаються студенти 6-ти факультетів: факультету екології та хімічної технології, фізико-металургійного факультету, гірничо-електромеханічного факультету, гірничо-геологічного факультету, заочного факультету. Створені і функціонують відповідні навчальні лабораторії. Методичне забезпечення курсів, що читаються, дозволяє проводити якісну підготовку студентів. Проф.   Н.Л.   Ярим-Агаєв розробив оригінальний цілісний курс лекцій з фізичної хімії, який використовують усі лектори фізико-хімічних дисциплін.

За роки існування кафедри підготовлено 1 доктор і 15 кандидатів хімічних наук, проводилася велика науково-дослідна робота зі студентами, роботи яких неодноразово відзначалися на конкурсах.

В даний час на кафедрі працюють 9 викладачів (2 професори, 6 доцентів і 1 асистент). Всі мають вчені ступені; 4 викладача отримали базову університетську освіту, 2-е випускники Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту, а решта випускники хіміко-технологічного факультету ДДТУ. Середній вік викладачів 56 років, середній педагогічний стаж 22 роки. завідує кафедрою Висоцький Ю.Б.

Контактна інформація
Телефон +38 (062) 301 03 19
Поштова адреса м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 106 (7 навчальний корпус)
E-mail fox@feht.dgtu.donetsk.ua
Карта проїзду карта проезда к 7 корпусу