Українська  Русский  English
 
Конференції

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ І ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Одним з напрямків науково-дослідної діяльності кафедри є дослідження термодинамічних рівноваг систем вода/пар, що містять похідні вуглеводнів, і поведінки останніх на поверхні розділу фаз.

В рамках даної тематики також виділяються два напрямки. Одне з них, очолюване Висоцьким Юрієм Борисовичем, пов'язано з проведенням квантово-хімічних розрахунків термодинамічних параметрів кластеризації дифільних з'єднань на поверхні розділу фаз вода/пар. Розрахунки проводяться в рамках напівемпіричних методів, в основному в рамках РМ3 методу. Вже розраховані термодинамічні параметри кластеризації спиртів, карбонових кислот, тіоспиртів, амінів, фторспиртів на межі розділу фаз вода/пар. В даний час проводяться розрахунки термодинамічних характеристик мононенасичених карбонових кислот і замінених меламіну. У перспективі планується побудова загальної адитивної схеми, що дозволяє з високим ступенем точності передбачати термодинамічні характеристики кластеризації асоціатів поверхнево-активних речовин з різним ступенем складності будови, у тому числі нескінченновимірних плівок. Надалі планується перехід до вивчення біологічних систем, а саме білків.

Другим напрямком, сформованим доктором хімічних наук, професором  Ярим-Агаєвим Н.Л. , керує Матвієнко Віктор Григорович.

Ця наукова школа існує вже близько п'ятдесяти років. Її напрямок - хімічна термодинаміка фазових рівноваг. За час існування школи підготовлено 11 кандидатів наук, опубліковано близько трьохсот наукових робіт, теоретичні та експериментальні дослідження виконувалися в наступних напрямках:

  • Розроблено, теоретично та експериментально обгрунтовано опис рівноваги рідина-пар у дво- та багатокомпонентних системах з ідеальною газовою фазою з хімічною взаємодією і асоціацією компонентів в паровій фазі, з неідеальної газовою фазою, в системах примесного типу.
  • Досліджено (теоретично і експериментально) іонні рівноваги в парах галогенідів лужних і лужноземельних металів і подвійних системах на їх основі. Вивчено рівновагу рідина-пара в ряді подвійних сольових систем на основі галогенідів лужних металів при високих температурах.
  • Накопичено значний експериментальний матеріал по розчинності компонентів природного газу (вуглеводнів, H2S, CO2, COS, N2 та ін.) в різних розчинниках (N-МП, Y-БЛ, метанолі, ацетоні, діетиленгліколі та ін.), видані рекомендації по використанню цих адсорбентів для очищення газу.
  • Проведено ряд досліджень фазових рівноваг рідина-рідина, рідина-кристали, рідина-кристали-пар в системах, що містять промислово важливі компоненти. Висунуто і теоретично обґрунтовано концепцію "аномального" характеру процесу встановлення рівноваги рідина-пар.

В даний час науково-дослідна робота фізико-хімічного крила кафедри виконується в рамках гостематікі університету в напрямку машинних розрахунків фазових рівноваг рідина-пар в 2-х і 3-х компонентних системах по модельним уявленням і з використанням великого накопиченого школою експериментального матеріалу, а також в напрямку вивчення "аномального" характеру процесів встановлення фазових рівноваг.

С 1965 року основний науковий напрямок робіт з аналітичної хімії пов'язаний з екстракційним поділом і концентруванням в аналізі, розробкою методик визначення кольорових і рідкісних металів. Ці дослідження ведуться під керівництвом доцента Уварової К.О. У цьому напрямку опубліковано 89 наукових робіт, виконувалися господарсько-договірні роботи на доатестаційному аналізу сплавів чорних металів. З 1979 року по теперішній час виконується робота по доатестаційному аналізу сплавів кольорових металів. Отримані результати ввійшли в свідоцтва на стандартні зразки сплавів.

За програмою підготовки фахівців вищої кваліфікації за фахом аналітична хімія за минулий період захищені 4 кандидатські дисертації.

Напрямок науково-дослідної роботи з органічної хімії формує доцент  Мисик Д.Д. Починаючи з середини 60-их років виконані і тривають розробки по синтезу електроноакцепторів і дослідженню їх комплексів з переносом заряду і з'єднанні з внутрішньомолекулярним переносом заряду, вивчається активація цими сполуками фотопровідності органічних напівпровідникових матеріалів, що використовуються як засоби реєстрації оптичної інформації.